Diana Søndergård

Mast Legal – Owner & Founder
Jurist, Legal Counselor/ Advisor
+ 45 31 60 95 09
https://www.linkedin.com/in/diana-s%C3%B8nderg%C3%A5rd-a3682997/

Jeg er uddannet jurist på Syddansk Universitet i Odense. Jeg har erfaring fra både advokatkontorer, anklagemyndighed og forsikringsbranchen.

Derudover har jeg i kraft af min rejsevillighed til udlandet, solid erfaring med international ret, projektstyring, kontrakts håndtering og multikulturelle arbejder.

Tillige har jeg kursus i bestyrelsesarbejde og det opbrud/ paradigmeskifte mange bestyrelser står overfor.

Min pointe er ” Der findes mange gode advokater

– men gem dem til du skal bruge dem.”

Jeg har været i “møllen” og set, hvordan branchen fungerer på både godt og ondt. At være jurist er derfor et bevidst valg fra min side af.

For som Jurist står man stærkt. Det er en stærk position, som kan påpege, guide og disrupte den autopilot som i mange, mange år har præget advokatbranchen.

Et helt fundamentalt element er at jura skal være “levende, fleksibel og følge samfundsudviklingen.” Min oplevelse var dog, at advokatbranchen ikke var levende, fleksibel og omstillingsparat.

Med det i mente, lancerede jeg i 2016 jura i pakkeløsninger til erhvervslivet. Dette blev gjort gennem firmaet SK-Jurister. Det efterfølgende år til halvandet bestod i produktudvikling, etablering af solide samarbejder og finpudsning af konceptet.

I 2018 var produktudviklingsfasen færdig og Mast Legal blev stiftet. Siden da har både virksomheden og jeg selv været i en konstant rivende udvikling. I dag dækker vi en bred vifte af fagområder og brancher. Alle med udgangspunkt i juridisk rådgivning og opgaveløsning til en fair og fast pris.