Privatret

Har du nogensinde tænkt, at:


- retssager er dyre

- advokater er dyre

- reglerne er forvirrende

- kan det være rigtigt at...

- hvad får jeg for en timepris?

- hvad kommer det hele til at koste til sidst?


Disse udtryk er ofte årsagen til at mange private enten finder sig i lidt for meget og derfor ikke føler de bliver hørt og får retfærdighed. Det har Mast Legal besluttet sig for at gøre noget ved. Det kan også skyldes økonomiske årsager, hvor mange private opgiver, at gøre noget ved deres krav og her skal du være opmærksom på, at man under visse betingelser kan være berettiget til fri proces, hvor staten hjælper med, at dække dine sagsomkostninger i forbindelse med en retssag.

- Fri Proces kommer an på din aktuelle indkomst. Derfor kan selv arbejdsløse millionærer være berettiget til fri proces.

Så kontakt Mast Legal og vi kan sende en ansøgning afsted for dig.

Hos Mast Legal bliver du tilknyttet en personlig juridisk rådgiver, som er der 100 % for dig under hele sagen. - Uanset om spørgsmålene er juridiske eller om de er af mere praktisk karakter. Mast Legal kan håndtere din sag fra start til slut for en fast pris på i alt 7.500 kr. inkl. Moms. Så ved du hvad din samlede udgift til sagen er og du får mere ro i din daglig dag til andre gøremål.


Pris for småsagspakken:


- 7.500 kr. inkl. Moms, ekskl. gebyrer

(Småsager er retssager som har en værdi på max. 50.000 kr.)


Småsagspakken indeholder følgende:


- korrespondance og dialog med samtlige parter samt evt. forligsforsøg

- evt. opstart af sag hos huslejenævnet (hvis relevant)

- samtlige processkrifter og retsmøder forud for selve hovedforhandlingen

- hovedforhandling (det er selve retssagen)

- generel rådgivning vedrørende sagen.


Ikke en småsag?


Har din sag en værdi på mere end 50.000 kr. – så tøv ikke, Mast Legal har et fast samarbejde med en advokat og kan derfor stadig hjælpe dig med sagen. Kontakt os for at høre nærmere.


Prisen for sagens førelse er 7.500 kr. inkl. moms eller et af Retten tilkendt højere beløb i sagsomkostninger

Er din sag hos kommunen gået i stå? Føler du dig glemt i systemet? Hos Mast Legal bliver du ikke glemt. Mast Legal tager aktivt del i din sag. Du bliver tilknyttet en personlig juridisk rådgiver, som er der 100 % for dig gennem hele processen.

- Uanset om spørgsmålene er juridiske eller af mere praktisk karakter.

Lad Mast Legal kigge på din sag og hjælpe dig godt videre for en fast pris. Mast Legal kan håndtere al kommunikation og korrespondance med kommunen, svare på et hurtigt spørgsmål, deltage i møder med kommunen, udarbejde en klage over kommunens afgørelse og meget mere.

Mennesker er forskellige og derfor er alle sager også forskellige, kontakt Mast Legal og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din sag.

Vi kan lave testamente for dig for 2.500 kr. inkl. moms.

- Uanset, hvilken type testamente
- Prisen inkluderer et personligt rådgivnings møde
- Booking af tid hos notar

Få styr på lejekontrakten, inden det går galt.

Som lejer kan mange problemstillinger ofte undgås ved at have styr på lejekontrakten på forhånd og dermed tjekke om den overholder lejelovens regler. Dette kan være særligt relevant, hvis du overvejer at benytte en privat udlejer.

Mast Legal kan kigge din lejekontrakt igennem og tjekke, om der er forhold i kontrakten du, som lejer, bør være opmærksom på.

Pris for tjek af lejekontrakt er 500 kr. inkl. moms.

Har du modtaget et brev om ulovlig download?

Mast Legal kan udarbejde en evt. indsigelse mod kravet samt håndtere al kommunikation indtil sagen frafaldes eller erstatningssag rejses for en fast pris på 600 kr. inkl. moms.

Mast Legal kan vurdere sagen, udarbejde en evt. indsigelse mod p-bøden samt håndtere al kommunikation indtil parkeringsselskabet enten frafalder eller rejser fogedsagen for en fast pris på 600 kr. inkl. moms.

Erhvervsret

Hos Mast Legal bliver du tilknyttet en personlig juridisk rådgiver, som er der 100 % for dig under hele sagen. - Uanset om spørgsmålene er juridiske eller om de er af mere praktisk karakter.

Undgå uigennemskuelige timepriser. Mast Legal kan håndtere din sag fra start til slut for en fast pris på i alt 7.500 kr. ekskl. moms. Så ved du hvad din samlede udgift til sagen er og du får mere ro til at drive din virksomhed.

Pris:

- 6.000 kr. ekskl. moms, ekskl. gebyrer. (Småsager er retssager som har en værdi på max. 50.000 kr.)

Småsagspakken indeholder følgende:

- korrespondance og dialog med samtlige parter samt evt. forligsforsøg
- evt. opstart af sag hos huslejenævnet (hvis relevant)
- samtlige processkrifter og retsmøder forud for selve hovedforhandlingen
- hovedforhandling (det er selve retssagen)
- generel rådgivning vedrørende sagen.

Ikke en småsag?

Har din sag en værdi på mere end 50.000 kr. – så tøv ikke, Mast Legal har et fast samarbejde med en advokat og kan derfor stadig hjælpe dig med sagen. Kontakt os for at høre nærmere.

Prisen for sagens førelse er 7.500 kr. inkl. moms eller et af Retten tilkendt højere beløb i sagsomkostninger

Mangler du betaling?

Mast Legal kan håndtere alt fra rykkere til en evt. retssag for beløb op til 50.000 kr.

Beløber retssagen sig på mere end 50.000 kr. kan der henvises til en advokat, som Mast Legal har et fast samarbejde med.

Din virksomhed bliver tilknyttet en personlig rådgiver, som er med hele vejen fra første rykker til sagens afslutning. Din virksomhed er sikret en effektiv, personlig og professionel inkasso samt inddrivelses proces, uanset om du har 10 eller 1000 sager. Mast Legal hjælper din virksomhed med at inddrive gæld fra dårlige betalere ved aktivt, at håndtere al kommunikation med skyldner samt hele inkasso og inddrivelsesprocessen. På denne måde undgås sløve automatiserede inddrivelses metoder, der undgås ekstra udgifter til advokat eller lign. halvvejs i processen og der skabes ro til, at du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed.

Kontakt os og hør nærmere om, hvilken fordelagtig pris der kan tilbydes til dig og din virksomhed.

I prisen vil følgende være inkluderet:

Inkassoprocessen:

- rykkere
- aktiv kontakt til skyldner
- betalingspåbud

Indrivelsesprocess eksl. evt.

hovedforhandling:

- fogedret
- forberedene arbejde i forbindelse med retssager dvs. stævning, processkrifter og retsmøder.

Ved en evt. retssag må der ved selve hovedforhandlingen påregnes særskilt salær på 1.500 kr. pr. halve retsdag ekskl. moms og gebyrer.

Iværksætterpakke 1

Stiftelse af enkeltmandsvirksomhed og IVS. 5 t juridisk rådgivning for 5000. kr. ekskl. moms og gebyrer (reduceret timepris til iværksættere).

Kan Indeholde:

- stiftelsesdokument og vedtægter
- egenerklæring eller mulighed for at Mast Legal bekræfter kapitalen
- registrering hos erhvervsstyrelsen
- registrering for moms og ATP
- evt. registrering for import og eksport
- kapitalindskud min. 1 kr og maks. 50.000 kr.
- Ad Hoc rådgivning til virksomhedens konkrete udfordringer f.eks. lejeforhold, direktørkontrakt, forretningsbetingelser, ansættelseskontrakt m.m.

Iværksætterpakke 2

Stiftelse af ApS. 6 t juridisk rådgivning for 6.000 kr ekskl. moms og gebyrer (reduceret timepris iværksættere).

Kan indeholde:

- stiftelsesdokument og vedtægter
- egenerklæring eller mulighed for at Mast Legal bekræfter kapitalen
- registrering hos erhvervsstyrelsen
- registrering for moms og ATP
- evt. registrering for import og eksport
- ansøgning om dansk varemærke
- kapitalindskud min. 50.000 kr.
- Ad Hoc rådgivning til virksomhedens konkrete udfordringer f.eks. lejeforhold, direktørkontrakt, forretningsbetingelser, ansættelseskontrakt m.m.